Polityka prywatności

Korzystanie ze strony internetowej http://luckygrower.com oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, plików cookies a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej http://luckygrower.com.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Plików cookies proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez adres e-mail: kontakt@luckygrower.com.
 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika na stronie http://luckygrower.com nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.
 4. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, a każdego Użytkownika strony internetowej obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony.
 • 2 Definicje
 1. Administrator – Administrator Danych Osobowych – jest Piotr Szmytka Prezes Zarządu spółki Lucky Group Spółka z o.o. NIP: 6182150084, REGON: 362894050, KRS: 0000583628 zarejestrowanej w Kaliszu przy ulicy Zielona 12.
 2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej
 3. Strona – strona internetowa http://luckygrower.com
 • 3 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na stronie, o których mowa poniżej w celach na jakie wskazuje dany formularz.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora.
 4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia, sprostowania lub zażądania ograniczenia ich przetwarzania, a także do całkowitego ich usunięcia.
 5. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych z bazy Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 6. Dane użytkownika nie będą przekazywane żadnego innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
 7. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.
 8. Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 9. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 10. Strona korzysta z protokołu SSL, dzięki któremu wszystkie dane przekazywane przez formularze są zaszyfrowane.
 11. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 12. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
 13. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych przez Użytkownika jest udzielona zgoda.
 • 4 FORMULARZE
 1. Administrator stosuje formularze kontaktowe, które umożliwią wysyłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies w celu kontaktu z użytkownikiem.
 • 5 TECHNOLOGIE
 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony
  1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebook i prowadzenia działań marketingowych;
  2. Piksel konwersji AdWords – w celu zarządzania reklamami w sieci Internet;
  3. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą Stronę, informacje te są dla nas niezbędne w celu udoskonalenia strony.
 2. W celu korzystania ze strony internetowej http://luckygrower.com niezbędne jest posiadanie:
  1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  2. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 • 6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczane na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na Stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Godziny pracy:

08:30 – 17:30 od poniedziałku do piątku

Klienci z innych kontynentów, w tym USA, Kanady, Australii – godziny ustalane indywidualnie

Lucky Grower ul. Dworcowa 63, 86-300 Grudziądz