Komora VAC-1

Urządzenie to stosowane jest do nasycania przerabianych grzybów np. pieczarek, wodnym roztworem. Celem tego procesu jest zwiększenie masy produktu.

Budowa

Konstrukcja zapewnia bardzo łatwe utrzymanie wysokiej higieny produkcji oraz wysoką ergonomiczność pracy (profile zamknięte, łatwe mycie całej konstrukcji, itp.). Urządzenie wykonane jest z materiałów nietoksycznych, nienasiąkliwych, odpornych na działanie produktów i środków czyszczących. Elementy stykające się bezpośrednio z produktem są wykonane z materiałów kwasoodpornych lub tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Wszystkie elementy urządzenia są dostępne w celu dokładnego wymycia, powierzchnie elementów są gładkie, profile konstrukcji są zamknięte i zaokrąglone. Większość połączeń stanowią połączenia spawane, a materiały pomocnicze jak smary czy oleje, nie mogą wejść w kontakt z produktem.

Zasada działania

Roztwór do nasycania przygotowywany jest w zbiorniku, który jest połączony z właściwą komorą nasycania. Produkt do nasycenia umieszczony jest w skrzynio paletach ażurowych lub w stosach skrzynek. Opakowania umieszczane są w komorze roboczej maszyny. Po szczelnym zamknięciu drzwi i uruchomieniu cyklu pracy, następuje dociśnięcie palet poprzez kratę dociskową, a następnie rozpoczyna się proces napełniania komory przygotowanym wcześniej roztworem. Stopień nasycenia uzależniony jest od nastawionej wartości podciśnienia oraz ilości wykonanych cykli. Po zakończonym procesie następuje wypompowanie roztworu z komory do zbiornika, gdzie jest automatycznie uzupełniany. Obsługę całego zestawu ułatwia zabudowany podest obsługowy.

Główne podzespoły urządzenia

  • Rama wsporcza spawana z profili zamkniętych i blach giętych,
  • Zasobnik roztworu nasycającego,
  • Komora nasycania wraz z pompą próżniową,
  • Podest obsługowy,
  • Układ automatyki z szafą sterowniczą,
  • Obudowy i osłony bezpieczeństwa.
Masz Pytania?

Skontaktuj się z nami

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Scroll to Top